Sunday, August 26, 2012

तिम्रो हाँसो


कसै प्रति फिस्स हाँस्दा¸ प्रति उत्तर हाँसो ।
खिजाएकी हुन्की उनले¸ रमाएकी हाँसो ।।
यो मनले जे नै सोच्छ¸ त्यही लाग्छ हाँसो ।
ऐना भरी छरिएको बिम्ब¸ हो की हाँसो ।।

मन मेरो पंख हाल्छ¸ रमाएकी हाँसो ।
कल्पनाकी सागर डुल्छ¸ प्रति उत्तर हाँसो ।।
जे नै सोच्छु त्यो नै पाउछु¸ देखि तिम्रो हाँसो ।
संसार भुल्छु युद्ध जित्छु¸ हुन्डरी त्यो हाँसो ।।

संगै हुँदा कोही अरु, पाउछु त्यही हाँसो ।
निस्वार्थ नै हो की लाग्छ¸ कहिले तिम्रो हाँसो ।।
कहिले लाग्छ फेरी हैन¸ केही छ त्यो हाँसो ।
पुरुषको हृदय यो¸ झङ्कारीत पार्छ तिम्रो हाँसो ।।
पुरुषको हृदय यो¸ झङ्कारीत पार्छ तिम्रो हाँसो ।।

Friday, August 24, 2012

हुदैन समाधान


हुदैन समाधान कान्छी¸ समस्या संग भागेर ।
कतिन्जेल पुग्छ तिमीलाई¸ अरु संग मागेर ।।
सोह्र बर्षे जोवन तिम्रो¸ जबान बन्ने उमेर भो ।
बच्चै रहन्छु जिवन भर ठान्यौ¸ उमेरले कहाँ ठान्ने हो ।।

उफ्फ! तिम्रा नखरा हेर्दा¸ लाग्छ तिमी धन्य छ्यौ ।
बालक बबुरा धेरै ल्यायौ¸ भन्छेउ तिमी एक छ्यौ ।।
लालाबाला एकै नाशका¸ कहाँ पो त हुन्छन् र ।
सोच्लान तिनले तिम्रै लागि¸ सोच सबको फरक छ ।।

एकदुईले गलत भन्लान¸ गलत त्यहीँ हुन्छ र ?
हजारले सही भन्लान¸ गलत सही हुन्छ र ?
छोडी जालान सन्तान तिम्रा¸ माया कहाँ छुट्छ र ।
दु:ख पर्दा कुनै दिन¸ मन त तिनको दुख्छ त ।।

सबै कुरा बुझने तिमी¸ देखिन्छ सबै पचाकी छौ ।
लाज लाग्छ देख्दा तिमीलाई¸ लाज कता बचाकी छौ ?
आगन एउटै साझा हैन¸ साझा तिमीले बनाकी छ्यौ ?
सबै प्रष्ट पार्छु भन्थेऊ¸ के प्रष्ट तिमीले पारेकी छ्यौ ?