Thursday, August 18, 2011

मौसमले दियो साथ

मौसमले दियो साथ

त्यो हातले दियो हात

मन मेरो झुम्नै बाँकी छ

मन मेरो झुम्नै बाँकी छ


मिठामा मिठा बात

वित्ने ति हाम्रा रात

विहानी हुनै बाँकी छ

विहानी हुनै बाँकी छ


नमानी देऊ लाज

फुकाई बनधन आज

सम्झना बन्नै बाँकी छ

सम्झना बन्नै बाँकी छ


कुरी बसेका पल

नगरी देऊ खल

चिनारी बन्नै बाँकी छ

चिनारी बन्नै बाँकी छ

No comments: