Sunday, August 14, 2011

कुरकुरे बैसमा

कुरकुरे बैसमा नमातिने को छर

हजारौ मातिन्छन् म एक को होर

रिसाउनै पर्ने त्यो मबाट के भोर

आँखानै त, झिम्काए आत्तिनु के छर


अँगालोनै त, हालेनी न हाल्ने को छर

हातनै , समाएनी डराउनु नै के छर

बाटोमा हिड्दैमा बोलाउनु के भोर

गालामा चुम्दैमा आत्तिनु के छर


तिमीलाई बैसको कुनै ख्याल छैनकी

आफैमा नदबाऊ वसमा त्यो छैननी

जे हुन्छ हुन देऊ यसलाई अब नरोक

आऊ है आएँ म मलाई अब नछेक

No comments: