Friday, August 19, 2011

Facebook, Twitter, सबै पढे

Facebook, Twitter, सबै पढे

टेलिभिजन, FM हेरे सुने

टेलिफोन गर्न खोजे अनी

E-mail बाट सोध्न खोजे

तर पनि तिम्रो खवर

कही पनि आएन

तिम्रो जवाफ कही पनि

कहि पनि पाईन

ज्यानलाई तिम्रो अरामै छ

ज्यानलाई मेरो छ कि छैन

सके सम्म गरि सके

भए जति भनि सके

रिसाउछेऊ सधैं भरि

फकाऊ म कसो गरि

यत्रा दिन विती गए

तिता पन रित्ती गए

तर पनि रित्ती एन

किन प्रिय भन किन

फोनैमा हुन्छेऊ सधै

बोल्दिनौ प्रिय किन

चिठ्ठी पनि फर्काउदै

हुलाकीलाई हप्काऊ छेऊ

विचरा ऊ निरिह छ

कामै उस्को त्यही नै छ

तर पनि बुझ्दिनौ

सधैं भरि रिसाउछेउ

भन प्रिय भन

केहि त तिमी भन

भन प्रिय भन

केहि त तिमी भन